Kurdish World on Facebook

Mafên Malperê Kurdish World

Hemû mafên malpera parastî ne.
Bikarhener berî her tişt gerek bizane ku ew hemû:
  • nav û slogan
  • nivîs
  • wêne
  • alavên malper
  • logoyan
parastî ne.


Ji kerema xwe re rêzê bi mafên wêne û nivîsan di malperê de heyî nîşan bidin.
Ji me re wusa girêdan avabikin :
<a href="http://www.kurdishworld.com/">Kurdish World</a> - Kurdish World

Ji ber girtin û kopikirin qedexe ye.

© 2002-2021 Parîs Fransa